Vad är LEDARSTEGEN

LEDARSTEGEN är en heltäckande, men ändå konkret och lättförståelig, pedagogik och teori för ledarutveckling.

Utifrån en sällsynt kombination av egen praktisk ledarerfarenhet och vetenskaplig förankring har Bengt Savén lyckats skapa en modell som på ett unikt sätt spänner ända från förhållningssätt till handfasta verktyg. Den tar dig med på en resa som kan ta dig från att vara en traditionell chef till att bli en ledare – någon som andra vill följa.

Genom att introducera viktiga begrepp såsom Tuff Omsorg, Ledarbidrag och FFA (Förutsättningar, Förmåga, Attityd) bygger Savén upp ett universellt ramverk (SamarbetsTrädet) som blir basen för vad en bra ledare måste prioritera. Med ramverket som utgångspunkt presenterar han sedan fem tydliga steg (LedarStegen) med tillhörande verktyg.

LEDARSTEGENS FEM STEG hjälper dig att utveckla ett bättre och modigare ledarskap. Stegen blir, tillsammans med den medföljande verktygslådan, en handbok för din ledarskapsutveckling.
 
SAMARBETSTRÄDET är det ramverk som stegen vilar mot. Samarbetsträdet har rötterna i The Care and Growth Model och i erfarenheter från organisationer som framgångsrikt arbetar med Lean och Agile.
 
Modellen hjälper dig att utveckla ett ledarskap i linje med TEAL (se  “Re-inventing Organizations”) och Nivå-5-ledarskap (se “Good to Great”).
 
Utgångspunkten är att samarbete ska skapa värde via de tre målen: att Leverera, Förbättra och Lära. Målen nås med bra samarbete som vilar på FFA, dvs. kombinationen av gemensamma Förutsättningar samt allas Förmåga och Attityd. Dina ledarbidrag bör allt effektivare riktas mot att stärka FFA. Det i sin tur ställer krav på din Tuffa Omsorg med Mod .