Medlemmar i Nätverket Ledarstegen

Medlemmarna i Nätverket är personer som är intresserade och har certifierat sig inom Ledarstegen med Bengt Savén och Tor Berggrund. Vissa är konsulter inom Ledarstegen och erbjuder sina tjänster i implementering av Ledarstegen i olika organisationer, andra är medlemmar som utbildat sig för att införa pedagogiken i sina nuvarande bolag och positioner. 

Bengt Savén är inspiratör, utbildare och författare (senast till böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap) kopplat till verksamhetsutveckling och ledarskap. Bengt har omfattande praktisk ledarerfarenhet från olika branscher och nivåer – från första linjens chef och projektledare till företagsledning och styrelsearbete, såväl i Sverige som utomlands. Han har varit chef för både små och stora organisationer, från 3 till över 1000 anställda. Han har också en gedigen teoretisk bas från sin tid som lektor och professor i förändringsledning.

Bengts egen ledarerfarenhet kommer både från privata och offentliga organisationer. Han har exempelvis varit produktions- teknisk chef på ABB samt produktionschef, operativ direktör och vice VD inom Saabs verksamheter i Sverige och utomlands. Han har också arbetat som lärare och ambassadtjänsteman samt varit ordförande för PLAN. Under sitt yrkesliv har han varit bosatt och arbetat i Australien, USA och Sydafrika. År 1995 disputerade Bengt Savén med en doktorsavhandling om beslutsstöd, och 2001 installerades han som adjungerad professor i Förändringsledning vid Linköpings universitet. Under sina år vid LiU belönades Bengt med två priser som bäste pedagog. Sedan 2016 är Bengt återigen adjungerad professor, denna gång en dag per vecka i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

De senaste åren har Bengt arbetet mycket med verksamhets- och ledarutveckling baserat på Lean och Agile. Han ingår i ett flertal nätverk, till exempel KTH:s Lean Excellence med deltagare från sjukvården, industrin och kommunal verksamhet. För närvarande arbetar Bengt framförallt med inspiration, utbildning och ledningsgrupp-coachning i samarbete med Nätverket LedarStegen och Braveship AB.

Kontakta Bengt på 
+46 (0) 766 33 61 25
bengt@braveship.com
www.braveship.com

Tor Berggrund  har en bred industrikompetens bland annat från Volvo och Rolls-Royce samt mångårig erfarenhet av eget företagande med över 20 anställda i IT-branschen. Tors yrkesliv har varit fyllt av projekt, både i Sverige och utomlands, samt ledningsfunktioner och entreprenörskap.
Tor är certifierad projektledare, coach och ledarskapscoach. Han utvecklar ledare och chefer utifrån sina värderingar i det han kallar “det goda ledarskapet”. Han är dessutom en fenomenal lyssnare som ger nya infallsvinklar och verktyg för ett modigare ledarskap till sina klienter.

Sagt om Tor:
”Jag har under ett drygt halvår haft förmånen att få jobba med Tor som coach. Vi har talats vid på telefon en gång i veckan och huvudinriktning på coachningen har varit att utveckla mitt ledarskap baserat på LedarStegsModellen.
Tor har genom sin coachning fått mig att växa som ledare och bli tryggare i min ledarroll t.ex. genom att analysera fokusområden att arbeta med samt att få in ett strukturerat arbetssätt. Jag känner att det är mycket bra att ha en coach som kommer utanför mitt eget verksamhetsområde eftersom han kan ställa de rätta frågorna då han inte är hemmablind. Ett direkt resultat av coachningen och LedarStegsModellen är att jag i långt högre grad än tidigare prioriterar att vara ute bland medarbetarna för att ”se matchen” och initiera ”bra diskussioner” vilket har gett mig en bättre kontroll och möjlighet att lösa problem på ett tidigt stadium. Det har efterhand även blivit mycket uppskattat av medarbetarna. Jag kan verkligen rekommendera Tor och hoppas att fler ledare vågar ta hjälp av en coach.” 
Annette Svensson, Tf. Verksamhetschef Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum Region Östergötland.

“I min tro att min beprövade arbetsmodell var perfekt kom jag i kontakt med Tor Berggrund som genom våra coachsamtal fick mig att först förstå och sedan djupare granska arbetsmodellens beståndsdelar. Tor fick mig att titta på saker och ting med nya ögon. Något som särskiljer Tor från andra coacher är hans holistiska syn som inte bara beaktar företaget utan även företagarens välmående, helheten, affärerna och affärsmannen. Samtalen med Tor hjälpte mig se saker jag inte var tränad att se som grafisk formgivare. Att sätta fötterna på marken och fortsätta framåt. Jag kan varmt rekommendera Tor Berggrund som affärscoach.” Tomm Sivertsen, VD, Pliplop Books

Kontakta Tor på 
+ 46 708 69 25 00
tor@purpletree.se

Irja Hökås har under sin yrkeskarriär byggt upp 30 års erfarenhet av ledarskap samt drift av olika verksamheter. Längst tid har hon verkat i hotellbranschen, men har även arbetat på SJ, Svenska Shell, Parken Zoo och Strängnäs Kommun. Irja har arbetat med rekryteringar, avvecklingar, samtal, omorganisationer, kriser, expansioner och nedgångar.

Irjas drivkrafter finns i det modiga ledarskapet, särskilt i tider av förändring. Hon har ofta fått kliva in i verksamheter i kris, och har också blivit belönad med två utmärkelser i modigt ledarskap.

Sagt om Irja:
”Mitt första möte med Irja var när hon kom som ny VD till Stadshotellet, en verksamhet som då var i behov av förändring. Irja lyckades på relativt kort tid skapa en ny organisation och en ny positiv anda på hotellet. Detta lyckades på grund av Irjas tydliga ledarskap där både struktur och tydlighet ingår, men också värme och genuint intresse för varje medarbetare. Irjas styrka som ledare är förmågan att skapa samarbeten och de rätta förutsättningarna, så att medarbetarna kan göra ett bra jobb.”Veronica Gustafsson

Kontakta Irja på 
+ 46 703 17 78 20
irja@coachakademin.se

 

Carin Gustafsson har 30 års erfarenhet från olika chefs- och ledarroller inom näringslivet där hon arbetat med förändrings- och förbättringsarbete med hjälp av LEAN-verktyg. Hon har främst jobbat inom Life-science branschen med produktion och produktutveckling.

Som chef har Carin brunnit för att hjälpa andra att uppnå sina mål och att bygga framgångsrika team där alla deltagare har en unik plats. Carin har alltid trivts i den coachande rollen, att leda workshops eller att hålla presentationer. Att tillsammans med teamet sätta upp en vision, att engagera och entusiasmera är Carins styrkor.

Carin har under sin tid som chef genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar och är även diplomerad coach enligt ICF.

Numera är Carin konsult och egenföretagare där hon fokuserar på coaching, ledarskapsutbildningar och föreläsningar. Carin har egen erfarenhet av utmattningssyndrom och hon utvecklade sin egen rehabiliteringsplan genom att sluka litteratur i ämnet. Hon vet hur mycket ledarskapet påverkar den psykosociala arbetsmiljön och vilken skillnad ett gott ledarskap kan göra för alla människor i en organisation.

Carins förmåga att sätta och arbeta mot mål har också visat sig i hennes idrottskarriär där hon varit landslagskvinna i styrkelyft med VM-silver som bästa merit från hennes elitkarriär. Under senare år har hon återupptagit styrkelyftandet och har vunnit VM-guld som veteran.

“När man står ensam på ett podium med en tung skivstång framför sig som ska besegras, tre kritiska domare runt om och en publik som ser varje detalj och bedömer alla dina grimaser då behöver man ha självdistans och vilja. Samma känsla av att våga försöka oavsett utgång kan du ta med dig i livet i stort”, säger Carin.

Kontakta Carin på 
+46 70 638 10 52
carin@konsultcarin.se

Stefan Lidbrink, erfarenheter inom ledarskap och coachning: Certifierad coach och utbildare inom LedarStegens metodik. Metodiken är inspirerad av modellen ”Care and growth” som är en forskningsbaserad metodik utvecklad i Sydafrika. En ledarskapsstandard som bygger på tillit till och omsorg av medarbetarna men som också omfattar förväntningar på ansvar och personlig utveckling. Jag leder workshops i tillitsbaserat ledarskap samt agerar som ledarskapscoach åt individer. Har under året samarbetat med Ericsson, PEAB samt IT-konsultföretaget Centric.Certifierad existentiell coach. Coachar nu ett antal klienter i konsten att vara människa på den inte helt lätta resan att leva sitt liv. Existentiell coachning har rötterna i filosofin och är baserad på ett fenomenologiskt förhållningssätt mellan klient och samtalsledare.

Organisatör och ledare av ”Reflekterande Ledarskap”. Ett tre dygn långt evenemang med ledarskap och självreflektion i fokus. Deltagarna får i fjällnära miljö gå på djupet med olika delar i ledarskapets aspekter. Senaste resan behandlade aspekterna ledarskapsvärderingar, att leda utan formell makt och feedback.

Lång erfarenhet från ett flertal ledarbefattningar inom såväl produktledning, säljstöd som forskning & utveckling. Både som första och andra linjens chef med upp till 40 medarbetare. 

Erfarenhet av att expandera och att minska organisationer med stora uppsägningar som följd. Under uppsägningsperioden nominerad till ett svenskt ledarskapspris (Årets chef) i kategorin mänskligt ledarskap.

Jag har lagt mycket energi i min roll som chef och har varit aktiv i mentorprogrammet för unga chefer under min tid på Ericsson.

Kontakta Stefan på
+46 (0) 705 56 70 77
stefan@lidbrink-carneheim.se
www.lidbrink-carneheim.se

Anna Pucar Rimhagen har haft en rad olika roller genom åren, från serviceinriktade roller till tekniska specialistroller, chefsuppdrag och andra ledande roller och olika coachande roller med förändringsledning och Agile och Lean transformation som fokus.
Oavsett roll har Anna alltid varit intresserad av att leda människor, möten och workshops, hålla kurser och presentationer, coacha individer och team, förbättra arbetssätt och hjälpa till i konfliktsituationer. Hon trivs med att arbeta i team och att samarbeta i olika former, och gillar också att tänka till på egen hand.
Under åren har Anna lett och coachat olika slags team, såsom ledningsteam, processutvecklingsteam och team som varit särskilt sammansatta för att uppnå ett visst mål, och får ofta höra att hon har en god förmåga att få människor att arbeta och trivas tillsammans och lyckas med ett gott resultat.
Anna har gått ett flertal chefs- och ledarskapsutbildningar, samt en rad utbildningar inom coachning; målinriktad coaching såväl som med fokus på Agile och Lean.
Privat arbetar Anna som ordförande i Vätternrundans styrelse och älskar att cykla. Hon är gift med fyra vuxna barn och beskrivs ofta som en person som är glad och positiv med mycket energi och som gillar struktur och ordning.

Sagt om Anna:“Jag deltog i en workshop “Care & Growth – Ledarskap med Tuff Omsorg” tidigare i år som Anna ledde. Hon var en utmärkt lärare med energi och självförtroende. Hon involverade också deltagarna i läroprocessen på ett mycket bra sätt. Annas informella ledarskapsstil i den här kursen och på arbetsplatsen är framgångsfaktorer för progress och för att uppnå resultat. Jag rekommenderar Anna varmt.”  Ingrid Bengtsson, Linjechef, Saab

“Anna är en inspirerande, positiv och sympatisk kursledare med lång erfarenhet som framgångsrik chef och ledare. Hon har gott självförtroende och vet vad hon talar om. Hon står för “Care & Growth – Ledarskap med Tuff Omsorg” och lever och arbetar i den andan. Jag tycker det är intressant att lyssna på Anna och hon får deltagarna att bli involverade. Jag rekommenderar verkligen Anna som konsult och även att delta i Annas kurser.”  Sara Kremsl, VD, coach och ledarskapsutvecklare, Keep on developing

Kontakta Anna
+46 730 435682
anna.p.r@vaxlaupp.se
vaxlaupp.se

Ingrid Lindbom 
 har en gedigen erfarenhet av samtliga HR-processer efter att ha jobbat som HR-chef och HR-specialist i drygt 20 år. Hon har haft återkommande uppdrag där hon ansvarat för ledarutbildning, värdegrundsarbete, förändringsprojekt, och strategisk kompetensförsörjning m m.
Främst har hon varit verksam i politiskt styrda organisationer och har även erfarenhet av  teknik- och logistikföretag. Inom ramen för sitt företag  utbildar hon i ledarskap och arbetsmiljö och är även licensierad i SLG Thomas instrument för personlighetsprofiler.
Ingrids motto i sin profession är att lyssna, bekräfta och involvera för att därigenom nå resultat. Här är dialogen det mest konstruktiva verktygen och i allt förändringsarbete krävs två slags mod: vanligt mod och tålamod.

Kontakta Ingrid på 
+ 46 72 182 03 45 
lindbomhr@gmail.com 

Henrik Weinbach har över 30 års erfarenhet av ledarskap från såväl offentlig som privat sektor. De första 17 åren danades han i Försvarsmakten med dels militära ledarskapsutbildningar som tex UGL och KLLOK vid sidan av de nivåhöjande utbildningarna på Krigshögskolan och Militärhögskolan. Henrik tjänstgjorde de sista 5 åren på Officershögskolan som avdelningschef och stf kurschef.
Därefter följde 2 års säljutbildning på Hästens Sängar med stöd av Mercuri International där mitt huvudansvar var Tyska marknaden.
Dufwa Ledarskap blev min nästa utmaning som kontors och affärschef på Örebrokontoret. Under 5 års tid lärde jag mig kvalificerad chefsrekrytering med psykologiska tester samt genomförande av individuella utvecklingsprogram.
Som distriktschef på Samhall för V Södermanland med ca 350 anställda fick jag under 4 år möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och ställa om verksamheten från industriproduktion till ett tjänsteföretag.
Efter en kort sejour som skolledare fick jag min första roll som sektionschef på Saab Communications i Arboga. Här fick jag för andra gången upp ögonen för “Lean produktion” och blev genast intresserad att lära mer. Så med KTH:s kurs i “Leant Ledarskap” 2015 där “LedarStegen” var en av studielitteraturen och med Tor som studiekamrat så var det naturligt att fullfölja med en certifiering.
Under 2019 går jag in i en ny roll som ansvarig för kvalitet och verksamhetsutveckling på avdelningen där jag kan fortsätta att utvecklas som coach och ledare.

Sagt om Henrik:
”Henrik är en välorganiserad och strukturerad chef. Han är kundorienterad, affärsmässig och väldigt väl omtyckt bland sina kollegor för sin humor och sitt sociala sätt. Hans leveranser är alltid korrekta och väl underbyggda” – Pernilla Kull (controller Samhall AB)

Marica Hinders är certifierad i Lean competency systems, hon utbildar och föreläser inom förbättringsarbete och ledarskap. Som konsult arbetar hon i olika lean-projekt där kunden får hjälp med att kartlägga och utveckla verksamheten samt coachning i ledarskapet. Hennes specialområden är social- och hälsovård samt administration. Hon har 15 års erfarenhet av vårdarbete, både som sjukskötare och vårdledare. Marica arbetar som fortbildningschef för social- och hälsovårdsområdet på Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Marica arbetar som servicechef inom äldreomsorgen.

 

Urban Wallin har sedan 17 års ålder varit ledare främst inom besöksnäringen. Han blev hotellchef redan vid 25
år på då nyöppnade Hotel Winn i Gävle. Var med och etablerade hotel inom Home Hotel gruppen och var där VD för Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Bred erfarenhet med att leda och inspirera, inom såväl privata- och offentligt styrda företag. Idag är han verksamhetsledare och rådgivare på deltid på NyföretagarCentrum.

Under de senaste åren har Urban varit programchef på Skansen och även arbetar med en del större tv-produktioner. Innan dess var han, under 10 år, VD för Parken Zoo. Att förstå att förändringsarbete och  företags-utveckling sker genom modiga och engagerade medarbetare är hans styrka och han är van att arbeta under hård konkurrens och i chefskapets alla led.

 Sagt om Urban:
“Jag ser Urban som ett föredömligt exempel på den goda ledaren. Genom tillit, engagemang och tydligt ledarskap har han förmågan att bygga starka medarbetare och skapa hållbara nätverk. Detta är en fantastisk egenskap som också är nödvändig för att nå de högt uppsatta mål och resultat som Urban alltid uppnått.”
Helena Runeberg, Platschef STF Abisko

Thomas Sabel är HR Manager på Yaskawa Nordic och har en mångårig erfarenhet av så väl operativt som strategiskt HR-arbete. Han har en akademisk examen i Personal och arbetsliv med inriktning på sociologi ifrån Linnéuniversitetet. Thomas bakgrund inom industrin har alltid lett till att han drivits av att utveckla ledarskapet i de organisationer som han arbetat i. Bakgrunden ifrån sociologin ger Thomas en unik insikt i att beteendeförändringar kommer ifrån de strukturer och verktyg som organisationen använder. Vill företag förändra ledarskapet ska man förändra ledarskapets verktyg.

Sagt om Thomas:
Thomas har en förmåga att växla mellan sitt specialistområde och den helhetsbild som så ofta är kritisk för beslutsfattande inom företagsledning. Med sitt driv och sitt sätt att arbeta med laget var han en stor bidragande del till, inte bara, framgångarna inom förändringsarbetet, utan också kollegornas fortsatta utveckling inom hans kompetensområde. – Roger Danell, CEO Luleå Kommunföretag AB

Thomas har god lyhördhet, god omdömesförmåga och självständighet. Han kombinerar även egenskaper som samarbetsförmåga, intresse, ansvarskänsla och rättframhet med ett trevlig uppträdande. Han har naturlig förmåga att skapa goda relationer med både kollegor, chefer och fackliga företrädare. – Anders Wallentin, HR Business Partner Saab Kockums

Roberto Citterio har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningsavdelningschefsnivå. Som verksam ledare på förvaltningsnivå har Roberto ingått i förvaltningsledningar som både ansvarat för en hel stadsdel, som inkluderat många verksamhetssektorer som ”Vård och Omsorg”, ”Individ och Familj”, ”Fritid och Kultur”, ”Förskola/skola”, och i fackförvaltningar med ansvar för en större stads grundskolor. Innan Roberto valde utbildningssektorn jobbade han inom försäljningssektorn både som administratör och säljare.

Han har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning men har största delen av sitt yrkesliv arbetat som ledare.  Ledarskapsfrågorna har alltid varit centrala för honom och han har därför valt att vara verksam som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Chefsprogrammen skedde i samproduktion med MiL Institute som har ”Action, Reflection Learning” (ARL) som bas i sina upplägg, vilket har präglat Roberto under hela sin verksamma tid som ledare. MiL menar att ”Ledarskap” och ”Lärande” är två sidor av samma process. Ledarskap behöver läras, och lärande behöver ledas. Denna kombination har präglat Roberto både som rektor och som lärare, vilket ledde fram till att han fick utmärkelsen ”Bästa rektor” 2008 i Malmö utsedd av ”Malmös unga”.

Just nu driver han, som avdelningschef, en FoU avdelning inom Malmö stad kallad ”Pedagogisk Inspiration Malmö – PI”, vilkens verksamhet vänder sig till Förskola, grundskola, gymnasieskola och Komvux.

PI är en avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus. Arbete som avdelningschef präglas därför i hög grad av ”Ledarskap och Lärande”, vilket utkristalliserar sig i ARL. Roberto har som fokus att leda det organisatoriska lärandet enligt teorin/filosofin ”Lära i Handling”.

Sagt om Roberto
“Roberto är väl medveten om de olika delar som är nödvändiga att foga samman för att uppnå en hållbar och trovärdig organisation. Förvaltningen har kontinuerligt påverkats av otillräckliga resurser och därmed behov av sträng hushållning. Hans ledarskap har inneburit förmågan att få organisationen att ha hög kostnadsmedvetenhet samtidigt som ledare och anställda har fokus på barns, elevers och föräldrars behov av god omsorg och utbildning.” Alf Merlöv, Stadsdelschef Husie stadsdelsförvaltning

Jan Andersson har mångårig erfarenhet av systemutveckling från företag som Ericsson och SAAB AB, främst inom utbildning, kundansvar och projektledning. De senaste 10-15  åren har fokus legat på förbättringsarbete inom Lean/Agile samt kvalitetsarbete, men även som mentor/coach i olika sammanhang. Mycket av sina ledarerfarenheten har Janne hämtat från idrottsvärlden, där han har varit verksam i olika av roller i över 30 år. Sedan 1 år tillbaka jobbar Janne även med att coacha nya och gamla ledare/chefer och har genomfört ett antal coachuppdrag. Enligt de enkätsvar som har inkommit så ligger snittet på lite drygt 9,0 utifrån värdet av coachningen, upplägget samt värdet av Ledarstegen.

Sagt om Janne: 
Det bästa med coachmötena var att vi kunde ta saker från vardagen och diskutera om. Det var en öppenhet från båda håll vilket jag uppskattar då det blir en tvåvägskommunikation istället för att en ställer frågor och den andre svarar.
Sofia, Verksamhetsutvecklare

Jag skulle absolut rekommendera coachningen till en kollega!
Pierre, Avdelningschef

Tack för jättebra och inspirerande dagar och alla bra och intressanta diskussioner speciellt på det privata planet.
Mats, Linjechef

Anders Nilsson har under hela sitt yrkesliv rört sig från industri- till tjänstemannasektorn. Han arbetar idag inom offentlig sektor med utbildningsfrågor inom en förvaltningsgemensam utvecklingsavdelning i Malmö stad. Anders har haft förmånen att arbeta med ledningsfrågor i olika roller inom utbildningssektorn under 10 år med allt från rektorsuppdrag till strategiska frågor i större ledningssammanhang.
Nu arbetar han som enhetschef inom en utvecklingsavdelning, Pedagogisk inspiration, som arbetar med professionsutveckling inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen i Malmö stad.
I Anders arbete som ledare och med ansvar för att bygga upp avdelningens flöde och strukturer har han satt stort värde på att inspireras av andra branscher och sektorer. Idag verkar han inom ideella nätverk för samtal kring hur man bygger hållbara organisationer/samhälle för framtida utmaningar. I nätverken finns både företag och offentlig verksamhet representerade.
Anders har stor kunskap om, samt arbetar med, agil hantering av en organisations uppdrag, projekt och processflöden via pulsmöten. Över lag har han en stor kunskap om visualisering av arbetsflöden (via tavlor) sammansatt i nätverk och arbetar gärna med testbaserat lärande, det vill säga modeller och teoretiska infallsvinklar för ledarskap och verksamhetsutveckling som måste testats i en skarp miljö. Våga pröva helt enkelt.
För Anders är det viktigt och väsentligt att varje människa motiveras (och har förmåga till ständig förbättring) främst via sitt inre. Det är lika viktigt att ledaren, i ordets betydelse, ansvarar för tydlighet och tuff omsorg för medarbetaren med verksamhetens leverans av värde i fokus.